Sider

29.08.2009

Ledere er for dårlige til at motivere


Under overskriften "Ledere er for dårlige til at motivere" bragte Børsen den 24. august en artikel, hvor en undersøgelse foretaget af Dufke Result viser, at "...fire ud af ti ledere er usynlige og giver ikke den respons, medarbejderne har brug for i deres arbejde...".

"Det er demotiverende for en medarbejder, når man ikke kender de forventninger, der hviler på én. I disse krisetider er der netop brug for, at lederen træder i karakter over for medarbejderne. Det er ganske enkelt nødvendigt for at præstere optimalt," siger Flemming Dufke.

I en kommentar fra Ledernes Hovedorganisation siger ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen følgende, "Jeg tror ikke, at nogen ledere bevist glemmer eller overser deres medarbejdere. Noget kan skyldes travlhed, men mange ledere tror også, at de motiverer godt nok, fordi de ikke hører andet fra deres ansatte."

Hos Strålfors Information Logistics arbejder vi meget med at øge motivationen hos medarbejderne, da høj motivation er en afgørende faktor for at lykkes med forandringsledelse. Vi har netop modtaget vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse retur, hvor "Motivationsfaktoren" er steget fra 69% til 85%. Dette er en meget positiv udvikling, som jeg er stolt af.

Medvirkende faktorer er, at vi har været meget tydelige omkring de udfordringer vi står overfor og har foklaret medarbejderne hvordan vi vil håndtere disse. Men dette er fortsat ikke nok, hvis ikke vi som leder også klart fortæller hvorfor disse forandringer er nødvendige og hvor de vil føre virksomheden hen.
Hos Strålfors benytter vi "Must Win Battles" til at afstikke fire afgørende projekter der skal løses før vi overhovedet begynder at spekulere på at formulere en 3-5 års plan. Fordi vi har været meget tydelige omkring disse "Must Win Battles" (se tidligere indlæg), så har alle flyttet deres energi i den retning og resultaterne er heller ikke udeblevet. Nu går vi i gang med fase II af "Must Win Battle" projektet, ved at se på den gennemgribende implementering i organisationen, der grundliggende bygger på, at du har det rette team med de rette kompetencer, der igen formår og trives ved at arbejde i tværgående projektgrupper for at "angribe" de forhindring vi ser for at opnå de ønskelige forandringer.

Dette kræver et meget højt kommunikationsniveau fra ledelsen og en direkte involvering ved at alle med ledelsesansvar går forrest og driver de forskellige forandringsprojekter, der hver især er med til at sikrer vores fire "Must Win Battles".

Uden motiverede medarbejdre, så er forandringsledelse "som at slå i en pude" - masser af kræfter anvendes uden at opnå en effekt og kort tid efter er alt som det plejer.


10.08.2009

LENS - NY Times Foto Blog

Billeder er uløseligt forbunden med journalistik. Her er billederne ikke komponeret eller opsatte, men "straight into the box" når hændelserne sker. Jeg synes disse foto ofte sitre af liv og kommunikationskraft.
En spændende blog at udforske dette på er LENS - et blog udgivet af selveste New York Times.
LENS - Photography, Video and Visual Journalism