Gå videre til hovedindholdet

Forandringsledelse i 3 trin

Da jeg tiltrådte som adm. direktør hos Strålfors Information Logistics A/S proklamerede jeg, at min altoverskyggende mission var at lede virksomheden igennem en transformation fra at være en traditionel (men meget dygtig) print og kuverteringsleverandør til at være en førende udbyder af moderne informationslogistik, hvor der er fokus på de processer, der ligger forud for det egentlige "output" - hvad enten det output viser sig i form af et fysisk brev eller en digital version leveret i e-Boks eller via EDI, e-mail eller sms.

I den første fase benyttede vi principperne bag "Must Win Battles" og definerede 4 primære MWB, som skulle gennemføres inden andre tiltag kunne iværksættes. Målet med disse 4 MWB var at gøre virksomheden profitabel igen. Det andet resultat af denne fase - som blev gennemført midt i en global økonomisk recession - var, at ledelsen begyndte at formulere efterfølgende nødvendige forandringer, som skulle gennemføres for at tage transformation til næste niveau.

Derfor har jeg valgt at kalde denne fase fra 2009-2010 for BLUEPRINT fasen, fordi vi fik gennemført de grundliggende Must Win Battles, og samtidig dannede hver leder sit eget blueprint i hovedet for hvilke næste skridt, indenfor eget ansvarsområde, der ville være nødvendige for at fortsætte udviklingen (effektivisering, proces optimering, innovation, produktudvikling, kvalitetssikring, indtægtssikring, styrkelse af kunderelation, øget kompetence, forbedret trivsel og motivering etc.)

Derfor er vi nu startet på FUNDAMENT fasen, der strækker sig over de næste to år - 2011-2012. Her forener vi vores individuelle blueprint i en klar plan, der vil bestå af en række indbyrdes afhængige afdelingsspecifikke og prioriterede Must Win Battles (fra en bruttoliste af langt flere MWB'er).
I de første to år var vi meget driftorienterede i vores ledermøder, men i FUNDAMENT fasen vil fokus i ledergruppen skifte fra det operationelle til det strategiske, og på hvert ledermøde vil vi fokusere på de af vores Must Win Battle's der ikke implementeres efter planen.


Når fundamentfasen er vel gennemført (og her anvender vi et sæt finansielle og non-finansielle KPI'er for at konstatere dette), så er vi klar til KATEDRAL fasen, der også forløber over to år - 2012-2014. For når det strategisk fundament er sikret, så skal væksten accelereres - både organisk og non-organisk. At gøre dette før fundamentet er sikret vil være for risikabelt.

Hele den ovenstående proces lanceres i januar 2011 under missionstitlen - I TOP 1000 PÅ 1000 - idet det er vores erklærede mål at komme op blandt de 1000 største virksomheder i Danmark - målt på omsætning - indenfor 1000 dage.

Share |

Populære indlæg fra denne blog

x-teams

I've just ordered a new book from Amazon. The name "x-teams" immediately caught my eye as I read about it in the Danish business newspaper - Børsen. The reviewer assigned 5 marks out of six, so expectations are high.
X-Teams written by Deborah Ancona and Henrik Bresman raises an interesting question already on the front cover.
"Why do teams fail?"
The topic of the book is how to build teams that lead, innovate, and succeed. I'll write a short review as soon as I've read it.

Seach inside the book here

Mia Blichfeldt

Sometimes you get lucky. I shot this natural portrait of Mia Blichfeldt - a very gifted and up-coming badminton player at a private party - just a month before she became the youngest Danish Champion in Badminton in the senior league - and she is only 16!

Of course you can find many photos of Mia "in action", but only very few where she is being just herself - outside the badminton arena.

Three beautiful girls

Family portrait for mother-father and grand parents. Shot at my home studio in Hørsholm. Give me a call or an email if you need a portrait done - either for personal use or as a gift.