Skip to main content

Debatindlæg omkring Globalisering

To be or not to be - Global

Globalisering er et vidt begreb. Det viser mange af de artikler der er skrevet omkring dette emne det seneste år. Jeg undres dog over den ofte populistiske tilgang der gennemsyrer mange artikler. Fænomenet kan dog forklares. Globalisering er så vidt et begreb, at konsekvenserne af globaliseringen skal belyses snævert. Det er derfor på tide at globaliseringsdebatten bliver mere kvalificeret og nuanceret.

Hvor ofte har vi ikke læst, at ”globaliseringen kræver at vi tør tænke nyt”, at vi skal ”vinde det globale kapløb på viden, kreativitet og godt købmandskab” og at mange danske virksomheder ”ikke ved hvordan man kommer fra overskrifter til en konkret og fremadrettet strategi”?

I den forbindelse er det på sin plads at definere ordet strategi. Jeg refererer til Berlingske Nyhedsmagasin nr. 28, der i deres artikel ”I har misforstået hvad strategi er” citerer professor Michael Porter for følgende udsagn om hvad strategi ikke er: Det er ikke at være den bedste eller største i et marked, at ville konsolidere en branche, at outsource, at lære og forandre organisationen, at internationalisere, at fusionere, at vokse og at strategi ikke er det samme som en vision.
Ifølge Michael Porter er en strategi en bevist handling for at skabe en enestående og vedholdende konkurrenceposition på markedet. At differentierer sig.

Bemærk at ordet ”godt købmandskab” ikke blev nævnt i denne definition.

Skal vi vinde det globale kapløb? Sludder! Skal vi forbedre vores relative konkurrenceevne? Absolut! Hvad er ”godt købmandskab”? En floskel! Er det nok, at vi er mere kreative? Nej!

Fra politisk hold har vi behov for at fremme innovationen i Danmark og øge den produktive anvendelse af den viden vi allerede har og skaber, således at vores konkurrenceevne og effektivitet øges i forhold til relevante markeder og konkurrenter.

Jeg vil endvidere påstå, at vi i erhvervslivet godt ved hvordan vi kommer fra overskrifter til handling – for de fleste virksomheder styret af en global vision og en strategi der differentierer os fra konkurrenterne.

Et brand er også en måde at skabe en vedvarende differentiering på. Spørgsmålet er om det er muligt at skabe globale brands i en stadig mere multikulturel verden? Blandt de nye mega trends der påvirker vores brand ”egenkapital” er den kendsgerning, at vores målgrupper ikke længere er snævert definerede, at vi ikke længere blot kan anvende traditionel markedsføring, at vores brand skal have flere facetter og vi skal investere flere penge i at skabe og vedligeholde et brand. Alt dette kræver helt nye kompetencer indenfor ”brand management”, en disciplin som ikke blot kan lægges ud til et reklamebureau, men skal være grundfæstet i virksomhedens DNA.

Globaliseringen ligger pres på balancen mellem virksomhedens ”identitet” og behovet for markedstilpasning. Skal identiteten bevares i en multikulturel verden så kræver det store og langvarige investeringer i sin brand identitet. En pris som mange virksomheder ikke er klar til at betale og hvor en markedstilpasning er den korte vej til etablering på nye markeder. Men det åbner netop ”døren på klem” for konkurrenterne. En produkt-idé kan relativt hurtigt kopieres og viden kan erhverves, men et brand kan meget sjældent kopieres og skaber dermed en varig konkurrencefordel.

Men for at øge investeringerne i et brand kræves en øget indtjening. Derfor skal virksomhederne bevist gå efter at høste globaliseringseffekten. Jeg kan nævne to områder hvor det er oplagt at tænkte globalt.

1. Udviklingsomkostninger er hos mange virksomheder en stigende andel af omsætningen. For at bevare konkurrenceevnen skal der derfor findes nye veje til at øge output fra udviklingsafdelingen samtidig med at udviklingsomkostningerne reduceres. Det er derfor nødvendigt at sende stadigt flere udviklingsopgaver til udlandet. Typisk er det mere ”mekaniske” delopgaver i et udviklingsprojekt, hvor de centrale opgaver beholdes i Danmark.
2. Desuden er det nødvendigt med en global produktionsstrategi, så kapacitetsudnyttelsen bliver optimal og lønomkostningen reduceret. Dette gælder både humankapacitet og produktionskapacitet.

I den forbindelse er det bekymrende at læse, at hele 75 procent af de danske ledere ikke har konkrete planer om at flytte job til udlandet. Dette viser en rapport fra Ledernes Hovedorganisation. Men der er ingen tvivl om at der med årene vil flytte flere og flere arbejdspladser til udlandet. Kunsten er at skabe endnu flere arbejdspladser i Danmark i den samme periode.

Mange virksomheder ønsker at tiltrække dygtige medarbejdere – også gerne fra udlandet. Det sidste umuliggøres af vores skattesystem.

Lysten til at skabe noget nyt via innovation og risikoen ved at kaste sig ud i de for Danmark så vigtige innovationsprocesser, belønnes simpelthen ikke tilstrækkeligt. Det danske arbejdsmarked og det skattesystemet har ikke et indbygget incitament for entreprenører og innovatører til at starte egen virksomhed. Dermed overdrages opgaven til de etablerede virksomheder – og det er bare ikke godt nok. Politikernes visioner for Danmark bør fokusere på hvordan vi kommer fra samfundsmæssig velfærd til samfundsmæssig velstand.

Se det i øjnene! Det er en kendsgerning! Gradvist vil produktion op til en vis kompleksitetsgrad flytte til andre lande, hvor produktiviteten er den samme eller højere, men lønudgiften er væsentlige lavere – også selvom det kun er for en kortere periode på 10-15 år. Derfor har danske virksomheder kun en vej. De skal fortsætte med at styrke deres unikke kompetencer og øge investeringen i innovation og brand.
Det danske samfund har brug for mere risikovillig kapital og et skattesystem samt erhvervsklima der direkte opfordre unge til at søge relevante uddannelser og gå målbevidst efter at realisere deres lyst til at skabe nye innovative produkter, processer og ydelser og dermed nye og mere videnstunge arbejdspladser i Danmark.

Popular posts from this blog

x-teams

I've just ordered a new book from Amazon. The name "x-teams" immediately caught my eye as I read about it in the Danish business newspaper - Børsen. The reviewer assigned 5 marks out of six, so expectations are high.
X-Teams written by Deborah Ancona and Henrik Bresman raises an interesting question already on the front cover.
"Why do teams fail?"
The topic of the book is how to build teams that lead, innovate, and succeed. I'll write a short review as soon as I've read it.

Seach inside the book here

Three beautiful girls

Family portrait for mother-father and grand parents. Shot at my home studio in Hørsholm. Give me a call or an email if you need a portrait done - either for personal use or as a gift.

SnapScan 9000 - be prepared for a laugh

Can you guess who the nice young man is in the image? It is me as a high school student - important years - where my passion for photography really took off. My god - 35 years has passed since those happy years.

I have just scanned b/w negatives and color slides from these years, and it has been hilarious to see the pictures again. Since many of the images are not something to boast about, the mission was only to get the old negatives and slides converted to digital format. Since I have many pictures from my analog years this conversion process must also go quickly.

Therefore I have just tested JOBO Snapscan 9000. It took med just 5 minutes to unpack it and set up. The scanning process is extremely simple. You install an SD card in the scanner, and then feed negatives or slides into the scanner by the help of various rails and frames - one at a time. The scan process only takes 4 seconds per negative / slide. The scanner has some simple correction options such as built-in color corre…