Skip to main content

Ledere er for dårlige til at motivere


Under overskriften "Ledere er for dårlige til at motivere" bragte Børsen den 24. august en artikel, hvor en undersøgelse foretaget af Dufke Result viser, at "...fire ud af ti ledere er usynlige og giver ikke den respons, medarbejderne har brug for i deres arbejde...".

"Det er demotiverende for en medarbejder, når man ikke kender de forventninger, der hviler på én. I disse krisetider er der netop brug for, at lederen træder i karakter over for medarbejderne. Det er ganske enkelt nødvendigt for at præstere optimalt," siger Flemming Dufke.

I en kommentar fra Ledernes Hovedorganisation siger ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen følgende, "Jeg tror ikke, at nogen ledere bevist glemmer eller overser deres medarbejdere. Noget kan skyldes travlhed, men mange ledere tror også, at de motiverer godt nok, fordi de ikke hører andet fra deres ansatte."

Hos Strålfors Information Logistics arbejder vi meget med at øge motivationen hos medarbejderne, da høj motivation er en afgørende faktor for at lykkes med forandringsledelse. Vi har netop modtaget vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse retur, hvor "Motivationsfaktoren" er steget fra 69% til 85%. Dette er en meget positiv udvikling, som jeg er stolt af.

Medvirkende faktorer er, at vi har været meget tydelige omkring de udfordringer vi står overfor og har foklaret medarbejderne hvordan vi vil håndtere disse. Men dette er fortsat ikke nok, hvis ikke vi som leder også klart fortæller hvorfor disse forandringer er nødvendige og hvor de vil føre virksomheden hen.
Hos Strålfors benytter vi "Must Win Battles" til at afstikke fire afgørende projekter der skal løses før vi overhovedet begynder at spekulere på at formulere en 3-5 års plan. Fordi vi har været meget tydelige omkring disse "Must Win Battles" (se tidligere indlæg), så har alle flyttet deres energi i den retning og resultaterne er heller ikke udeblevet. Nu går vi i gang med fase II af "Must Win Battle" projektet, ved at se på den gennemgribende implementering i organisationen, der grundliggende bygger på, at du har det rette team med de rette kompetencer, der igen formår og trives ved at arbejde i tværgående projektgrupper for at "angribe" de forhindring vi ser for at opnå de ønskelige forandringer.

Dette kræver et meget højt kommunikationsniveau fra ledelsen og en direkte involvering ved at alle med ledelsesansvar går forrest og driver de forskellige forandringsprojekter, der hver især er med til at sikrer vores fire "Must Win Battles".

Uden motiverede medarbejdre, så er forandringsledelse "som at slå i en pude" - masser af kræfter anvendes uden at opnå en effekt og kort tid efter er alt som det plejer.


Popular posts from this blog

x-teams

I've just ordered a new book from Amazon. The name "x-teams" immediately caught my eye as I read about it in the Danish business newspaper - Børsen. The reviewer assigned 5 marks out of six, so expectations are high.
X-Teams written by Deborah Ancona and Henrik Bresman raises an interesting question already on the front cover.
"Why do teams fail?"
The topic of the book is how to build teams that lead, innovate, and succeed. I'll write a short review as soon as I've read it.

Seach inside the book here

Three beautiful girls

Family portrait for mother-father and grand parents. Shot at my home studio in Hørsholm. Give me a call or an email if you need a portrait done - either for personal use or as a gift.

SnapScan 9000 - be prepared for a laugh

Can you guess who the nice young man is in the image? It is me as a high school student - important years - where my passion for photography really took off. My god - 35 years has passed since those happy years.

I have just scanned b/w negatives and color slides from these years, and it has been hilarious to see the pictures again. Since many of the images are not something to boast about, the mission was only to get the old negatives and slides converted to digital format. Since I have many pictures from my analog years this conversion process must also go quickly.

Therefore I have just tested JOBO Snapscan 9000. It took med just 5 minutes to unpack it and set up. The scanning process is extremely simple. You install an SD card in the scanner, and then feed negatives or slides into the scanner by the help of various rails and frames - one at a time. The scan process only takes 4 seconds per negative / slide. The scanner has some simple correction options such as built-in color corre…