Gå videre til hovedindholdet

LinkedIn vokser hastigt i Danmark

Det sociale netværk for erhvervslivet - LinkedIn - har stor succes i Danmark, hvor antallet af brugere nu har passeret 800.000 personer.

IDG - der er forretningspartner for LinkedIn i Danmark - har kommunikeret følgende statistik for LinkedIn i Danmark:
 • 840.000 brugere
 • +15.000 nye profiler hver måned!
 • 66% er over 40 år
 • 55% er mænd
 • 51% er fra hovedstadsområdet
 • 66% er højtuddannede
 • Der er over 5.100 grupper
Dermed kan vi konkludere, at hovedparten af dansk erhvervsliv er repræsenteret på LinkedIn. Hvis gennemsnitsbrugerens adfærd minder om min, så anvendes LinkedIn primært til at søge opdaterede kontaktinformationer om sit netværk samt profilindsigt om personer man enten skal møde eller lige har mødt.

Personligt har jeg en Pro konto og anvender jeg LinkedIn dagligt. En nyttig egenskab ved sit LinkedIn netværk er, at hvis du ønsker at etablere kontakt til en person, der ikke findes i dit netværk, så kan LinkedIn fortælle dig om der er nogen personer i dit netværk der har en direkte eller indirekte forbindelse til denne personer du søger. Er dette tilfælde kan personen i dit netværk introducere dig for personen du søger kontakt til. 

Skal man acceptere henvendelse om at knytte kontakt på LinkedIn fra hvem som helst? Det mener jeg ikke. I starten havde jeg den holdning, at jeg enten skulle have mødt den pågældende eller haft en mail dialog med vedkommende, før jeg accepterede at knytte kontakt. Da jeg har over 1.100 personer i mit netværk, er der mange, der gerne vil være en del af mit netværk. Men netop også af respekt for mit netværk accepterer jeg ikke alle henvendelser om at indgå i mit netværk - specielt ikke hvis henvendelsen kommer fra personer - især fra udlandet - som tydeligvis ønsker at sælge deres firma's ydelser / produkter.
Desuden ser jeg efter, om vi har fælles interesser, en sammenfaldende erhvervshistorik og kvaliteten af vedkommendes egne netværk. Hvis nogle af disse parametre er tilstede, er jeg begyndt at acceptere invitationer til at dele netværk - også uden at kende vedkommende på forhånd.

Der er over 5.100 danske grupper på LinkedIn. En gruppe kan oprettes af alle og repræsenterer en undergruppe af personer, der deler et mere snævert fællesskab og interesseområde. Jeg har ikke de bedste erfaringer med at deltage i grupper, idet jeg begik den fejl at tilmelde mig alt for mange grupper. Dermed fik jeg ikke tid til at følge dialogen i gruppen samt at bidrage. 
Når jeg undersøger dialoghistorikken i en gruppe kan jeg se, at det ofte kun er et par ildsjæle der efter et par måneder holder en dialog kørende. Hovedparten af gruppemedlemmerne er passive. Som en konsekvens har jeg reduceret voldsomt i mine grupper for bedre at kunne følge dialogen og bidrage selv.

Det er muligt at få en statistik per gruppe. Her er statistikken for den danske LinkedIn gruppe for personer med over 1.000 kontakter på LinkedIn:Her er listen over mine grupper på LinkedIn:

Netværk:
 • Bestyrelsesmedlemmer - BOARD GOVERNANCE A/S
 • CBS Executive MBA Chapter 4
 • Club ex-B&O
 • Copenhagen Connection 1000+ SUBGROUP
 • Copenhagen Connection 500+
 • Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
 • VL17
 • IS 13 - Netværk for topledere SUBGROUP
 • IS Board Institute - Forum for bestyrelsesarbejde
 • IS Members - Netværk for topledere
 • IT Branchen

Foto:
 • Adobe Photoshop Group
 • Linking Nikon ® D-SLR Camera Users
 • Nikon Photo Group
 • Nikon Photographers
 • Photography Industry Professionals
 • Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe Gallery

Viden:
 • Digital Works - Digitalt salg & marketing
 • E-handel og sociale medier
 • Google Plus Marketing

Populære indlæg fra denne blog

Architectural Cubism - Day 106

A new office building in the northern part of Copenhagen. I'm getting more into architectural photography and with CS6 it is easy to correct "falling lines" perspective errors. The outer walls are forming a moire pattern when photographed. Imaging how this would look if I used a Nikon D800E instead of my old Nikon D300 :-)

Equipment: Nikon D300 with AF Nikkor 20mm f/2.8.
Exposure: 1/1000 sec at f/7.1, 0EV, ISO 200

Leder & Kommunikation

I juli 2004, da jeg var nordisk direktør for Bang & Olufsen, skrev jeg et kapitel til bogen "Kommunikationens mange ansigter".  Efter et veloverstået strategiseminar i sidste uge med min ledergruppe hos Strålfors Information Logistics, hvor jeg er administrerende direktør, så kom jeg til at tænke på denne tekst og fik lyst til at bringe den her på min blog, da budskabet fortsat er af største betydning for at lykkes med en strategiimplementering.

Der er fire grundpiller i kommunikation: Det verbale, det kropslige, det aktionsorienterede og det usagte. Der er også fire arketyper af modtagere i en moderne virksomhed: Individet, gruppen, personalet og det ophøjede individ. Uanset kommunikationsform og modtager så husk direkte, tydelig og ærlig kommunikation.

Kravene til en leders kommunikationsevner på jobbet er øget betragteligt over de sidste 10 år. Og ”jobbet” er her ikke ment i en snæver betragtning, men mere præcist det kommunikationsunivers en leder opererer i under u…

Portrait of executive for LinkedIN and CV

Finn has some strong facial features that fits well to a high contrast b&w photo. I asked Finn to pose facing both with the left and right side tilting his face slightly to give him som options depending on where the photo need to be uploaded.The we tried a more direct pose showing his strong hands and with less contrast.


If you live near Copenhagen give me a ping if you want a new set of portrait photos for your CV or LinkedIN.